travelerxxx

travelerxxx's picture
Real Name: 
Terry
Birthday: 
8/28/1953
Location: 
Spring, Texas
Occupation: 
Mechanic
DailyKos (or other site) Username: 
travelerxxx